My Work

Projects

 • BUZZ Implementation of the ICHOM Pregnancy and Childhood outcome set. Supported by a grant from the Dutch Healthcare Institute 2018-2021 Website
 • Organization of the Erasmus VBHC Summer Course 2017-2021, each year 5 days of education , 20h.
 • Symphony Orchestrating personalized treatment for patients with bleeding disorders 2020-2025
 • LIVE (Learning in Value) working group of EUHA (European University Hospital Alliance) dedicated to implementing patient centered, personalized and sustainable value driven healthcare. Supported by a travel grant from Erasmus+ 2018-2020
 • PIPPI Platform for Innovation of Procurement and Procurement of Innovation. Supported by a European H2020 grant 2019-2022
 • VALUE Creating value through clinical pathway and care flow optimization. Supported by a grant from EIT Health 2020-2022
 • ValueCare is an EU funded project (H2020) which aims to deliver personalized integrated (health and social) care services, better outcomes for older people and improved care experience. It also aims to improve staff satisfaction and greater efficiency in the use of resources and coordination of care. 2020-2024
 • H2O Health Outcomes Observatories. Supported by a European grant from Innovative Medicines Initiative (IMI) 2020-2025 Article: “Building a Value-Based Care Infrastructure in Europe: The Health Outcomes Observatory”
 • HTA Healthcare Transformation Academy, education platform for blended learning on innovation management, high value care and leadership. Supported by a European grant from EIT Health 2021-2024
 • VoICes Value of including the Children Experience for improving their rightS during hospitalization. Supported by a European grant from H2020 2021-2022
 • Society Personalized Care: Co-Founder van Genootschap Gepersonaliseerde Zorg: Het Genootschap streeft ernaar onszelf en anderen beter in staat te stellen gepersonaliseerde zorg te realiseren en verspreiden.
 • Multiple Myeloom VBHC Pilot Project in 5 ziekenhuizen samen met IKNL en DHD. Ook een usecase in het Programma Regie op Registers Dure Geneesmiddelen van ZIN, Casestudie 4 – Beenmergkanker
 • Adviseur Project “Wijzienjewel” ZEVMB: zeer ernstig verstandelijk en motorisch beperkte personen
 • Mentorship Program EIT Health
 • Early Career Network for Health Outcomes Research and Management
 • EngD Clinical Informatics Program Technical University Eindhoven NL
 • Reimagining Value-Creation in Health and Care. Lorentz Center Leiden. Workshop June 2023.

Peer reviewed articles

All of my peer reviewed work can be found on PubMed and on the research portal from the Erasmus University.

Interviews / non-peer reviewed articles

 • Datagedreven zorg vraagt om een federatief datamodel. Zorgenablers 2020.
 • Innovaties laten langzaam maar zeker ‘onzinnige zorg’ verdwijnen. NOS Nieuws 12-07-2020. https://bit.ly/3hWm2mq
 • Oplossing ict-problemen in de zorg niet zo moeilijk. NOS Nieuws 15-9-2019. https://bit.ly/2TtmKOE
 • Gepersonaliseerde zorg geen luxe maar noodzaak. Dutch Health Hub September 2021 https://bit.ly/3nMypVr
 • Oproep zorg: ‘Overheid, neem centrale regie bij zorginformatielandschap’ Skipr 6-1-2022
 • ‘Landelijke regie voor digitale gegevensuitwisseling ontbreekt’ Zorgvisie 6-1-2022
 • ‘De zorg moet geen eenheidsworst worden.’ Zorgvisie 14-1-2024
 • Waardegedreven zorgproject verzamelt brede real world data over multipel myeloom Hemato-Oncologie. Jaargang 11, maart 2024.

Books

 • The Inflammatory and Hemostatic Response in Sepsis and Meningococcemia. Navin Boeddha, Thomas Bycroft, Simon Nadel & Jan A Hazelzet. Chapter in: Coagulation / Endothelial Dysfunction. Critical Care Clinics Volume 36 Number 2. Hernando Gomez Danies and Joseph A Carcillo Eds. April 2020. Elsevier ISBN-13: 978-0-323-71253-8
 •          Gepersonaliseerde medische zorg: Innovatieve zorg afgestemd op persoonlijke behoeften, voorkeuren en waarden. N.J.H.W. van Weert; J.A. Hazelzet, eds. ISBN: 9789090331836. BoekenRoute 2020
 • Interactive Process Mining in Healthcare. Ed. Carlos Fernandez-Llatas. Springer 2021. ISBN 978-3-030-53993-1. Value-Driven Digital Transformation in Health and Medical Care. Fernando Seoane, Vicente Traver, Jan Hazelzet. Pages 13-26.
 • Value-Based Healthcare: Technology and Dedication. Chapter 2.1 in: Healthcare of the Future8: Rethinking Hospitals. Editors: C. Nickl-Weller, S. Matthys, T. Eichenauer, C. Wagenaar. Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Berlin 2021, p29-33. ISBN: 978-3-95466-591-4.
 • Personalized Specialty Care: Value-Based Healthcare Frontrunners from the Netherlands. Book. Springer 2021. Eds: Nico van Weert & Jan A Hazelzet  
 • Gepersonaliseerde Zorg: vanzelfsprekend. Whitepaper ISBN 978-90-9037998-2, 2024
 •  

Presentations / Videos

Coming soon

Committees

 •       Tijdelijke commissie Regie op Registers Dure Geneesmiddelen Zorginstituut 2021 –
 • International Advisory Board Swiss Personalized Health Network SPHN 2018 –
 • EIT Health High Value Care Forum 2020 –
 •  Klankbordgroep “Passende Zorg” bij NZA
 • Ethical Legal and Social Impact Board, Health Outcomes Observatories Project H2O 2023-
 • ZonMW Programma Commissie Palliatieve Zorg
 • ZonMW Programma Commissie Goed Geneesmiddelen Gebruik
 • ZonMW Programma Alternatieve Bekostiging

      

Assignors

In preparation